קצבת ניידות רטרואקטיבית – המדריך המקיף

הגשת בקשה לקצבת ניידות רטרואקטיבית מצריכה תהליך אישור ייחודי, ולכן חשוב להבין את השלבים הנדרשים, על מנת לא לפספס את קבלת קצבת הניידות ובמיוחד את הקצבה הרטרואקטיבית המושפעת מהדקויות השונות, עליהן נדבר במאמר זה.

קצבת הניידות היא חלק מהסכם שנחתם בין משרד האוצר לביטוח לאומי, במסגרתה הוחלט על רשימה של מצבים רפואיים שעשויים לזכות אדם בסל של הטבות בניידות. בחינת הזכאות, אשר מתבצעת בוועדות הרפואיות של משרד הבריאות, אינה מוגבלת רק למקרים בהם אין אפשרות ללכת כלל, ומיועדת למגוון רחב של מקרים רפואיים, כפי שמפורט ברשימת הליקויים המלאה שקבע הביטוח הלאומי.

מי זכאי לקצבת ניידות רטרואקטיבית?

כדי להבין את הזכאות הרטרואקטיבית חשוב תחילה להבין את הזכאות עצמה ואת תהליך קבלת גמלת הניידות. תושבי ישראל, שעונים על התנאים הבאים יכולים לזכות בקצבת ניידות:

 • מי שהועדה הרפואית קבעה כי הוא אכן מוגבל ניידות, ונקבעה במספר אחוזי המוגבלות בניידות בעקבות הליקויים ברגליו.
 • תושבי ישראל בטווח הגילאים שהגדיר הביטוח הלאומי, המתחיל בגיל 3 ומסתיים בגיל הפרישה, זכאים לקבלת הטבות בניידות.

למען הסר ספק, נקבע כי גיל הפרישה לנשים שווה לזה של הגברים בקשר לגמלת הניידות. (הגדרת גיל הפרישה המדויק נמצאת בטבלה המצורפת מטה) –

תאריך לידה גיל הפרישה
עד 6/1939 65
7/1939 – 8/1939 65 + 4 חודשים
9/1939 – 4/1940 65 + 8 חודשים
5/1940 – 12/1940 66
1/1941 – 8/1941 66 +  4 חודשים
9/1941 – 4/1942 66 + 8 חודשים
5/1942 ואילך 67

מעבר לגיל 67 הקצבה ניתנת רק למי שקיבל אישור לקצבת ניידות כבר בשנים קודמות, למעשה במרבית המקרים מי שקיבל את אישור הקצבה לפני גיל 67 זכאי לה לכל חייו.

קצבת ניידות רטרואקטיבית בקרב ילדים

תהליך קצבת ניידות רטרואקטיבית לילדים דומה לזה של מבוגרים, אך חשוב לשים לב להבדלים בקריטריונים לזכאות, המפורטים להלן:

 • הורים לילדים בני 3 ומעלה עם צרכים מיוחדים זכאים להגיש בקשה להערכה לקביעת מגבלות הניידות של ילדם. בקשה כזו מוגשת כאשר הילד מתמודד עם קשיי ניידות או זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים.
 • בתנאים מסוימים רשאי המוסד לביטוח לאומי לאשר גמלת ניידות לאחים שטרם מלאו להם 3 שנים, אם נקבעו לכל אחד מהם לפחות 80% נכות בניידות והם מתגוררים באותה דירה.

שילוב קצבת נכות וקצבת ניידות עבור ילדים:

אם ילדכם זכאי הן לקצבת ניידות והן לקצבת הנכות, ייתכן שתצטרכו לבחור איזו לקבל. עם זאת, אם קיבלתם הטבה של הלוואה לרכישת רכב וטרם החזרתם אותה, לא תוכלו להמשיך לקבל את קצבת הנכות אם תבחרו במקום זאת בקצבת הניידות. ישנם מצבים מסוימים בהם ניתן לקבל כפל קצבאות, למשל כאשר לילדכם נכות בניידות של 80% ומעלה, או אם ועדה רפואית בלשכת הבריאות קובעת שילדכם זקוק לכיסא גלגלים.

תהליך קבלת קצבת ניידות רטרואקטיבית

כדי לקבל את הכמות המקסימלית של הקצבה הרטרואקטיבית, יש לשים לב לזמני ההגשה וקבלת הזכאות לגמלה. אם הבקשה לקצבת ניידות מאושרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, ייתכן שישנה זכאות לתשלום רטרואקטיבי, החל מהחודש שבו הוגשה לראשונה הבקשה למשרד הבריאות. התקופה, עליה ניתן לקבל תשלום רטרואקטיבי, מותנית גם בזמן הגשת הטפסים לביטוח הלאומי, וגם בעמידה בקריטריונים שקבע הביטוח הלאומי לזכאות לגמלת ניידות לאורך כל התקופה.

חשוב לציין כי המוסד לביטוח לאומי עשוי לדחות את תביעתכם מסיבותיו הוא. במידה והגשת הטפסים לביטוח הלאומי, מתבצעת תוך 60 יום מקבלת האישור של משרד הבריאות, הקצבה עצמה תשולם כבר מהראשון לחודש בו הוגשו הטפסים הראשוניים לבדיקת הוועדה הרפואית.

לעומת זאת, עיכוב בהגשת הטפסים מעבר ל-60 יום לאחר קבלת האישור של משרד הבריאות יוביל במרבית המקרים לתשלום רטרואקטיבי חלקי: רק עבור 60 הימים האחרונים, ממועד מתן פסק הדין של המוסד לביטוח לאומי. חשוב לציין כי מוגבלות זמנית בניידות לא מזכה בהטבות בניידות.

לתנאי הזכאות המלאים לילדים ומבוגרים מומלץ להיכנס לאתר של המשרד לביטוח לאומי.

מתי עלולה להתבטל הזכאות עבור קצבת ניידות רטרואקטיבית?

קבלת האישור מהביטוח הלאומי עשויה להימשך זמן רב, לכן חשוב להגיש את הבקשה בהקדם האפשרי כדי למנוע אובדן של חודשי זכאות. מכיוון שהתשלום הרטרואקטיבי מותנה בכך שלאורך כל התקופה עדיין יתקיימו כל תנאי הזכאות, חשוב להכיר את ההגבלות השונות בגללן קצבה יכולה להתבטל.

התשלום עשוי להפסיק בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • לא התקיימו תנאי קצבת ניידות
 • האדם המוגבל בניידות נפטר
 • בוצעה מכירה של הרכב
 • הרכב לא היה בשימוש 3 חודשים רצופים
 • מוגבל בניידות מאושפז 3 חודשים רצופים ומעלה
 • רכב נגנב, הרוס או ניזוק ללא תיקון למשך 3 חודשים
 • מוגבל בניידות עזב את הארץ למעלה מחודש
 • לא בוצעה החלפה של הרכב במהלך שישה חודשים מהתאריך בו נקבעו הגבלות חדשות ע"י המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

הרשימה המלאה של האירועים העלולים לשלול את קבלת הקצבה נמצאת באתר המשרד לביטוח לאומי.

מקרים מיוחדים המאפשרים לקבל גם קצבת ניידות וגם קצבה נוספת:

קבלת קצבת ניידות לצד קצבאות נוספות אפשרית בשילוב המקרים הבאים: קצבת נכות מעבודה, קצבת סיעוד, דמי שיקום, קצבת נפגעי עבודה, או אם הנך חולה פרקינסון עם פגיעה משמעותית בגפיים התחתונות.

ייתכן שתהיו זכאים גם לקצבת ניידות ולקצבת אזרח ותיק אם מלאו לכם 65 לפני 1 בינואר 2020. לאישור זכאותך לקצבאות נוספות אלו, פנו לביטוח הלאומי.

כפל קצבאות למי שזכאי לשירותים מיוחדים –

במרץ 2001 הוכנס תיקון 18, המזכה אנשים עם 100% נכות לקבל הן את קצבת הניידות והן את קצבת השירותים המיוחדים. תיקון זה מרחיב את ההטבות גם ליחידים ללא רכב שלא היו זכאים בעבר לקבל את שתי הקצבאות בו זמנית.

לסיכום, הבנת קצבת הניידות הרטרואקטיבית יכולה להיות מבלבלת, אבל אלו לא סכומים שתרצו לוותר עליהם ומומלץ להתייעץ עם המומחים בתחום הסיעודי. חשוב לדעת, הפעם דיברנו על נושא קצבת ניידות רטרואקטיבית אך ישנן זכויות נוספות שחשוב להכיר. למשל האם ידעתם שלרוב הישראלים בני ה–60 ומעלה יש ביטוח סיעודי דרך קופת החולים ומקומות העבודה אך רובם מעולם לא היו מודעים לקיומו?

למידע נוסף אתם מוזמנים לכתבות המקיפות באתר מגן מומחים אך אם אתם או מישהו קרוב אלכם נמצאים במצב סיעודי אל תחכו לממש את הזכויות הרפואיות שלכם.

 

אנחנו כאן בשבילכם!

בתהליך כל כך מורכב ורגיש, חובה שיהיו מקצוענים שייקחו את המושכות לידיים וידאגו לזכויות שלכם.
לבדיקת זכאות ללא עלות התקשרו 0723340292
מגן מומחים

 

*השירות אינו מוגדר כייעוץ והוא איננו מהווה שירות משפטי

מידע נוסף:

כפל ביטוח סיעודי

לבדיקת זכאות חינם - השאירו פרטים:

מגן - נלחמים בשבילך

חברת "מגן מומחים" בעלת ניסיון עשיר וידע מקצועי במימוש זכויות סיעודיות והגשת תביעות סיעוד אל מול חברות הביטוח הפרטיות. מעוניינים להגיש תביעה למימוש הביטוח הסיעודי?
צרו איתנו קשר ...

צור קשר
לבדיקת זכאות ללא עלות
השאירו פרטים:
תוכן עניינים:

פרסומים אחרונים

נגישות

לבדיקת זכאות ללא עלות

מגיע לכם לקבל את הטוב ביותר בסיוע צוות המומחים של מגן