שירותים מיוחדים – קצבת שירותים מיוחדים וזכאות

מהי קצבת שירותים מיוחדים?

קצבה לשירותים מיוחדים היא קצבה המשולמת לנכים המתגוררים בביתם וזקוקים לסיוע צמוד מצד אנשים אחרים בביצוע פעולות יומיומיות כגון התלבשות, רחצה, אכילה, שליטה בסוגרים וניידות בבית, וכן לבגירים הזקוקים להשגחה צמודה לשם מניעתה של סכנה לחייהם או לחיי אחרים. הקצבה מיועדת לאנשים שאינם מאושפזים במוסדות הניתנים בהם שירותי סיעוד, רפואה או שיקום. שיעורה של קצבת שירותים מיוחדים נקבע על פי רמת תפקודו של המבקש ורמת תלותו בזולת. כמו כן, הקצבה משולמת בנוסף לקצבת נכות כללית.

שירותים מיוחדים – מי זכאי לקצבה ומהם הקריטריונים לקבלתה?

אנשים אשר עומדים בקריטריונים הבאים זכאים לקצבת שירותים מיוחדים

 • השגחה או סיוע – אדם הזקוק לסיוע רב מצד אנשים אחרים בביצוע פעולות יומיומיות, כמו למשל רחצה, אכילה, שליטה על הפרשות וניידות בבית, או שהוא זקוק להשגחה מתמדת על מנת למנוע סכנה לחייו או לחייהם של אחרים. בנוסף לכך, יש לבחון את הצורך של אותו אדם בסיוע מצד אדם אחר בביצוע פעולות הקשורות במשק הבית.
 • גיל – הזכאות לקצבת שירותים מיוחדים הינה החל מגיל 18. אדם שהגיע לגיל פרישה זכאי להגיש תביעה לקצבת שירותים מיוחדים עד חצי שנה לאחר הגיעו לגיל פרישה. הוא יהיה זכאי לקצבה אך ורק במידה שרופא מטעם המוסד ייקבע שהיה זכאי לה אף בתקופה שלפני הגיעו לגיל פרישה. במידה שנמצאתם זכאים לקצבה כאשר הגעתם לגיל פרישה, תמשיכו לקבל את הקצבה גם לאחר גיל הפרישה כל עוד תענו על תנאי זכאות.
 • הימצאות בישראל – ככלל, על מגיש התביעה להיות נוכח במדינת ישראל. אף על פי כן, במידה ומתקיימים התנאים הבאים, זכאי אדם שאינו נמצא בישראל להגיש תביעה לקבלת קצבה לשירותים מיוחדים:
  • מבוטחים שהגישו את התביעה ונמצאים בחוץ לארץ יוכלו לקבל את קצבת השירותים המיוחדים במשך שלושה חודשים לאחר עזיבתם, במידה שהם קיבלו אותה במשך שני חודשים רצופים לכל הפחות בטרם עזיבתם את הארץ.
  • מבוטחים שעזבו את הארץ לצורך קבלת טיפול רפואי או בענייני עבודה (בין אם שלהם ובין אם של בני הזוג שלהם) מטעמו של מעסיק ישראלי, עשויים ליהנות מזכאות לקצבת שירותים מיוחדים עד עשרים וארבעה חודשים ממועד יציאתם מהארץ, בכפוף לשיקול דעתו של המוסד לביטוח לאומי.
  • מבוטחים שהגישו תביעה לקבלת קצבת שירותים מיוחדים ונמצאים מעבר לים בשליחותה של המדינה, יהנו מן הקצבה ללא כל מגבלת זמן, בכפוף לתנאי זכאותם.

עמידה באחד מן הקריטריונים הנוספים הבאים –

 • קבלת קצבת נכות כללית ונכות רפואית של לפחות 40%. ראוי להדגיש בהקשר זה כי במידה והתביעה הוגשה לפני 2022, נדרשת נכות רפואית בשיעור של 60% לכל הפחות.
 • נכות רפואית בשיעור של לפחות 75% ללא קבלת קצבת נכות כללית, בכפוף לעמידה בשני התנאים המצטברים הבאים – הכנסה חודשית נמוכה מ-59,250 שקלים ואי קבלת קצבה לנפגעי עבודה מטעם המוסד לביטוח לאומי, או תשלום כזה או אחר עבור טיפולים אישיים או סיוע בבית על פי חיקוק.

כמו כן, קצבת שירותים מיוחדים עשויה להיות משולמת לאנשים שמקבלים טיפול בדיאליזה לפחות פעמיים בשבוע, ולחולים אונקולוגיים אשר מקבלים טיפול המנוי ברשימת הטיפולים בחוזר המוסד לביטוח לאומי. אנשים שעברו השתלת איברים (לב, כליה, ריאה, לבלב וכבד) זכאים לגמלת שירותים מיוחדים במשך חצי שנה ממועד ההשתלה. אנשים שעברו השתלת מח עצם מתורם זר זכאים אף הם לקצבה למשך שישה חודשים ממועד ההשתלה. לעומת זאת, במידה שמדובר בהשתלה עצמית, זכאות ניתנת לשלושה חודשים ממועד ההשתלה.

מי לא זכאי לקצבת שירותים מיוחדים?

אדם השוהה במוסד אשר ניתנים בו שירותים רפואיים, שירותי סיעוד או שירותי שיקום, אינו זכאי לקצבה לשירותים מיוחדים. בנוסף, ככלל, אנשים המקבלים הטבות כחלק מגמלת ניידות אינם זכאים לקצבת שירותים מיוחדים. אף על פי כן, גם אנשים שנהנים מהטבות במסגרת גמלת ניידות וזכאים לקבל קצבת שירותים מיוחדים ולממש את זכויותיהם בשיעור של לפחות 100%, או שנקבעה להם מוגבלות בניידות בגובה של 100% לפחות על ידי ועדה רפואית מטעם משרד הבריאות / והם משתמשים בכיסא גלגלים / הם מרותקים למיטתם, יהיו זכאים לקצבת שירותים מיוחדים. יחד עם זאת, במידה שבבעלותם רכב, יהיו זכאים לקצבת שירותים מיוחדים אך ורק במידה שנקבעה מוגבלות בניידות של מאה אחוזים לכל הפחות.

אילו מסמכים יש לצרף לתביעה עבור קצבת שירותים מיוחדים?

ניתן להגיש את התביעה עבור קצבת שירותים מיוחדים לאחר קביעת הנכות הרפואית על ידי הועדה הרפואית לנכות כללית או במקביל לה. עליכם למלא טופס תביעה ייעודי ולצרף אליו מסמכים רפואיים. בנוסף, ניתן לצרף לטופס התביעה מסמכים נוספים שיוכיחו כי אתם זקוקים לעזרה והשגחה. ניתן לשלוח את טופס התביעה בצירוף המסמכים בצורה מקוונת ולחתום על כתב ויתור סודיות רפואית (וס"ר) אונליין.

מבחן IADL – בדיקת זכאות עבור קצבת שירותים מיוחדים

מבחן ADL (מבחן תלות) שהיה נהוג עד שנת 2014, בחן את יכולתו של התובע לבצע את הפעולות היומיומיות הבאות: רחצה, ניידות בתוך הבית, אכילה ושתייה, התלבשות והתפשטות, קימה ושכיבה ושליטה בהפרשות. בשנת 2014 נכנס לתוקף מבחן IADL, שפרט לפעולות המנויות לעיל, בוחן את הצורך של הנבחן בסיוע בעת ביצוע פעולות בסיסיות נוספות, כמו למשל הכנת מזון, אחזקת הבית, הפעלת מכשירי חשמל, ביצוע קניות, טיפול תרופתי וסידורים מוסדיים וכספיים. קבלת קצבת שירותים מיוחדים תינתן למי שתוצאות מבחן IADL הראו כי הוא זקוק לסיוע רב בביצוע חמש הפעולות היומיומיות הבסיסיות והפעולות הנוספות שבוחן המבחן העדכני.

שירותים מיוחדים – הגשת ערר לוועדת עררים

במידה ואתם מעוניינים לערער על ההחלטה של הוועדה הרפואית לשירותים מיוחדים, באפשרותכם לפנות לוועדת עררים. עליכם להגיש את הערר בתוך שישים ימים ממועד קבלתה של ההודעה בכתב בנוגע להחלטה של הועדה הרפואית לשרותים מיוחדים. ערר שנשלח למעלה מתשעים ימים לאחר מועד קבלת ההודעה כלל לא ייבחן. על הערר להיערך בכתב ולכלול את נימוקי הערעור הרלוונטיים. יש להגיש את הערר לסניף הקרוב למקום מגוריכם של המוסד לביטוח לאומי.

לבדיקת זכאות חינם - השאירו פרטים:

מגן - נלחמים בשבילך

חברת "מגן מומחים" בעלת ניסיון עשיר וידע מקצועי במימוש זכויות סיעודיות והגשת תביעות סיעוד אל מול חברות הביטוח הפרטיות. מעוניינים להגיש תביעה למימוש הביטוח הסיעודי?
צרו איתנו קשר ...

צור קשר
לבדיקת זכאות ללא עלות
השאירו פרטים:
תוכן עניינים:

פרסומים אחרונים

נגישות

לבדיקת זכאות ללא עלות

מגיע לכם לקבל את הטוב ביותר בסיוע צוות המומחים של מגן