קצבת ניידות

המוסד לביטוח לאומי הכיר בחשיבותו של תחום הניידות באמצעות מתן זכאויות שונות, לרבות קצבת ניידות. במדריך זה נסביר אילו שירותים והטבות נכללים בסל הטבות הניידות, אילו אנשים זכאים להגיש בקשת לקבלת גמלת ניידות, כיצד ניתן להגיש תביעה לקבלת גמלת ניידות ועוד. אנו מקווים כי מדריך זה יעניק לכם תשובות לשאלות המובאות לעיל, על מנת שתוכלו להבין אילו זכויות מגיעות לכם וכיצד תוכלו להיעזר בחברת "מגן מומחים" על מנת לממש את זכויותיכם.

מי זכאי לקצבת ניידות?

הקצבאות משולמות לכלל האנשים המסווגים כמוגבלים בניידות, בין אם הם בעלי רכב ובין אם הם חסרי רכב. לשם כך עליהם לענות על התנאים שנפרט להלן:

קצבת ניידות לחסרי רכב

מטרתה של קצבת ניידות לחסרי רכב הינה להציע השתתפות בהוצאות הניידות של מוגבלים בניידות שאין ברשותם ובבעלותם רכב. קצבה זו תשולם תחת תנאים מסוימים אף לאנשים שבבעלותם וברשותם רכב, אך הוא מושבת. על מנת לזכות בקצבת ניידות לחסרי רכב, עליכם לעמוד באחת מהחלופות הבאות: מלאו לכם שמונה עשרה שנים, נקבעה לכם מוגבלות בניידות בשיעור העומד על שמונים אחוזים לכל הפחות ואתם משתכרים ואינכם נכים על פי החוק לביטוח לאומי. לחלופין, ניתנת הקצבה לזכאים שמלאו להם שמונה עשרה שנים, מקבלים קצבת שירותים מיוחדים ונקבעה להם מוגבלות בניידות בשיעור של מאה אחוזים או שהם משתמשים בכיסא גלגלים בהתאם לקביעתה של ועדה רפואית.

לחלופין, ניתן לקבל קצבת ניידות לחסרי רכב במקרים בהם הזכאי מקבל קצבה לילד נכה ונקבעה מוגבלות בנידות של לפחות שמונים אחוזים או שנקבע על ידי ועדה רפואית כי הוא זקוק לכיסא גלגלים ועושה בו שימוש.
לבסוף, ניתנת הקצבה לבוגרים שנקבעה להם מוגבלות בניידות של מאה אחוזים, או קטינים שנקבעה להם מוגבלות בניידות של שמונים אחוזים לכל הפחות וכן מוגבלים בניידות שנקבע על ידי ועדה רפואית כי הם זקוקים לכיסא גלגלים ועושים בו שימוש, אשר שוהים במוסד ועוזבים אותו באמצעות רכב ממונע לכל הפחות 6 פעמים מדי חודש והוא נאלץ לשאת בהוצאות הכרוכות ביציאתו למוסד ואינו זכאי לקצבאות אחרות לאור שהותו במוסד.
קצבת ניידות לבעל רכב

אדם שיש ברשותו ובבעלותו רכב זכאי לקצבת ניידות גם אם נרכש ללא כל הלוואה עומדת. במידה שהרכב נרכש עם הלוואה עומדת, על שם הזכאי להופיע על גבי רישיון הרכב. הבעלות על הרכב יכולה להיות גם על שמו של ההורה במידה שהמוגבל בניידות הינו קטין, או על שמו של האפוטרופוס או בני הזוג של הזכאי. במידה שהרכב ברשותכם פועל במסגרת של ליסינג תפעולי, תוכלו לקבל קצבת ניידות לבעלי רכב במידה שאתם בעלי רישיון נהיגה, הרכב הועמד לרשותכם ממקום עבודתכם ומדובר ברכב פרטי או מסחרי.
כמו כן, מוגבלים בניידות שבבעלותם רכב ועונים על הקטגוריה של "משתכרים", שהמרחק שעליהם לנסוע למקום עבודתם ובחזרה עומד על לפחות ארבעים קילומטרים זכאים לקבל תוספת לקצבת הניידות שלהם, וזאת בתנאי שהם אכן עבדו במשך ששת החודשים האחרונים עובר להגשת הבקשה לקצבה ברציפות, והם נוהגים לנסוע למקום עבודתם באמצעות רכב באופן קבוע.

קצבת ניידות לבעלי רכב משותף

במידה ששני אנשים לפחות המוגדרים כמוגבלים בניידות מחזיקים בבעלותם אותו רכב, הם עשויים להיות זכאים לקבלת קצבת ניידות לבעלי רכב משותף, אם הם קרובי משפחה העונים על תנאי אחד מבין שני התנאים הבאים: במידה ולאחד מהמוגבלים בניידות ישנו רישיון נהיגה או שלאיש מהם אין רישיון כאמור והם מעוניינים כי מורשה נהיגה משותף יבצע עבורם את הפעילויות הכרוכות בנהיגה, יהיה עליהם לדור באותה הדירה. לעומת זאת, אם שניהם מחזיקים ברישיון נהיגה, יהיה עליהם לגור באותו בניין.
רשימת ליקויים ניידות

 • שיתוקים – אחוזי מוגבלות הנעים בין 40 ל-100 אחוזים.
 • קטיעות – אחוזי מוגבלות הנעים בין 40 ל-100 אחוזים.
 • קשיונות – אחוזי מוגבלות הנעים בין 40% ל-100%.
 • נקיעות – אחוזי מוגבלות הנעים בין 50 ל-80 אחוזים.
 • מפרקים מדומים המזכים באחוזי מוגבלות אשר נעים בין 40 ל-80 אחוזים.
 • הגבלה בכושר התנועה של מפרקי הרגליים או החלפתם המזכים באחוזי מוגבלות הנעים בין 40 ל-100 אחוזים.
 • קיצור הגפה התחתונה בחמישה עשר סנטימטרים לכל הפחות בהשוואה לגפה השנייה באחוז מוגבלות של 40%.
 • תהליכי אי ספיקה היקפית בעורקי הרגליים בשיעור הנע בין 40 למאה אחוזים.
 • הפרעות חד צדדיות במערכת כלי הלימפה המזכות בארבעים אחוזי מוגבלות או הפרעות דו צדדיות כאמור המזכות בשמונים אחוזי מוגבלות.
 • מומים שונים מלידה.
 • קומה נמוכה – מי שמלאו לו שמונה עשרה שנים ואורך רגליו לא עולה על 61 סנטימטר.
 • אחוז מוגבלות: 80%; מי שמלאו לו שמונה עשרה שנים ואורך רגליו לא עולה על 72 סנטימטר. אחוז מוגבלות: 50%.

הוועדה הרפואית

במידה שאתם סובלים ממוגבלות בניידות ומעוניינים לקבל מהביטוח הלאומי הטבות כחלק מגמלת ניידות, עליכם להיבדק על ידי ועדה רפואית מטעם משרד הבריאות, שתקבע את אחוזי המוגבלות שלכם. הזכאות נמדדת על פי מגוון קריטריונים, ביניהם השאלה האם המוגבלות בניידות נגרמה כתוצאה מליקוי הקשור לנכות תפקודית ברגליים ולא בעקבות מצבים רפואיים שונים כמו אי ספיקת כליות או לב וכן הלאה. לאחר שתיערך בדיקה רפואית בוועדה וייבחנו המסמכים המתאימים, תחליט הוועדה מהם סעיפי הליקוי ואחוזי המוגבלות שלכם. באפשרותכם להגיש ערר על החלטתה של הוועדה הרפואית בתוך שישים ימים מהמועד שבו תקבלו את פרוטוקול הוועדה.

הגשת תביעה לגמלת ניידות

אחרי שתקבלו את החלטתה של הוועדה הרפואית המחוזית לקביעת מוגבלות בניידות, יהיה עליכם להגיש תביעה לביטוח הלאומי על מנת שתוכלו לקבל את ההטבות המגיעות לכם במסגרת גמלת ניידות. תחילה, יהיה עליכם לחתום על טופס תביעה לצורך קבלת הטבות על פי הסכם ניידות ולצרף אליו את המסמכים הבאים:

 • מסמכים רפואיים אשר הוגשו לוועדה הרפואית;
 • סיכומי מחלה במידה שאושפזתם לאחר הבדיקה בוועדה;
 • אישור רפואי עדכני במידה שחלפה שנה ממועד הבדיקה בוועדה;
 • צילום של רישיון הרכב שברשותכם ובשימושכם;
 • צילום רישיון הנהיגה שלכם או של מי שינהג ברכב;
 • צילום החוזה עם חברת הליסינג במידה שברשותכם רכב בליסינג;
 • צילום של פוליסת הביטוח המקיף אשר תקפה במועד הגשתה של התביעה;
 • אישור מאת בית ספר או מוסד חינוכי על לימודים במידה שהמבקש בן 3-21 שנים ואינו נוהג;
 • צו אפוטרופסות במידה שלתובע מונה אפוטרופוס;
 • תלושי שכר של שלושת החודשים שקדמו למועד הגשתה של התביעה, במידה שאתם משתכרים למעלה מ 2282 שקלים;
 • אישור מהצבא על שירות ועל מועד שחרור משוער במידה שאתם חיילים בשירות חובה;
 • אישור על יציאות ברכב מהמוסד במידה שאתם שוהים במוסד.

יש להגיש את הטופס בצירוף המסמכים המתוארים לעיל לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריכם. באפשרותכם להגיש אף בדואר, בפקס או בתיבת השירות בסניף. לבסוף, באפשרותכם לסרוק את המסמכים והטופס ולשלוח אותם דרך אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי.

סכומי קצבת ניידות

סכומי קצבת ניידות תלויים במספר רב של משתנים: האם הזכאי מחזיק ברישיון נהיגה, מהו גודלו של הרכב בבעלותו של הזכאי, מהו שיעור המוגבלות בניידות, האם הזכאי משתכר, האם הזכאי משרת בצבא או בשירות לאומי, האם הזכאי זקוק לרכב בעל אביזרים מיוחדים, האם הזכאי מחזיק ברישיון נהיגה והאם ישנו ביטוח מקיף תקף לרכב אשר נרכש עם הלוואה עומדת. סכומי הקצבה נעים בין מאות לאלפי שקלים.

סכומי קצבת ניידות רטרואקטיבית

קצבת ניידות משולמת החל מהיום הראשון בחודש שבו הוגשה בקשה לקצבה. במידה שהתביעה לקצבה הוגשה בחלוף למעלה מחודשיים מן היום שבו נשלחה ההודעה על החלטתה של הוועדה הרפואית, הקצבה תשולם כקצבה רטרואקטיבית עבור חודשים אלה.

כפל גמלה

במידה שאתם מקבלים קצבה לשירותים מיוחדים מהמוסד לביטוח לאומי ומתקיימים גם תנאי זכאות לקבלת הטבות שונות בניידות, יהיה עליכם לבחור בין שתי קצבאות. ואולם, מוגבלים בניידות שזכאים גם לקצבה לשירותים מיוחדים מביטוח לאומי יוכלו לקבל הטבות לפי הסכם הניידות, במידה שהם זכאים לגמלה לשירותים מיוחדים בשיעור של לפחות מאה אחוזים, או שנקבעו להם מאה אחוזי מוגבלות בניידות או שהם משתמשים בכיסא גלגלים על פי קביעת הוועדה הרפואית. כך, אף מי שמקבל קצבה לילד נכה מהמוסד לביטוח לאומי ומתקיימים גם תנאי זכאות לקבלת הטבות בניידות ייאלץ לבחור בין שתיהן. אף על פי כן, מוגבלים בניידות הזכאים לקצבת ילד נכה יוכלו לקבל בכל זאת הטבות על פי הסכם ניידות, במידה שנקבעו להם שמונים אחוזי מוגבלות בניידות לכל הפחות או שהם משתמשים בכיסא גלגלים על פי קביעת הוועדה הרפואית. מוגבלים בניידות שבמשפחתם לפחות שני זכאים לקצבה לילד נכה יוכלו אף הם לקבל את שתי הקצבאות.

מתי מקבלים קצבת ניידות?

קצבת ניידות ביטוח לאומי משולמת על פי רוב ב-1 לחודש. הקצבה ניתנת לאחר משלוח כלל המסמכים הרלוונטיים לביטוח לאומי, בדיקה רפואית ייעודית על ידי הוועדה הרפואית והגשת תביעה מתאימה.

מי זכאי לקבלת שירותים מיוחדים?

גברים ונשים עד גיל הפרישה אשר מבוטחים בביטוח לאומי וזקוקים לסיוע רב של אדם אחר בביצוע פעולות יומיומיות כגון אכילה, התלבשות, רחצה, שליטה על הפרשות והתניידות, זכאים לקבל שירותים מיוחדים. כמו כן, אנשים אשר זקוקים להשגחה מתמדת על מנת למנוע סכנת חיים לעצמם או לאחרים זכאים לעתים אף הם לקבלת שירותים מיוחדים.

לסיכום

המוסד לביטוח לאומי מעניק קצבאות שנועדו לסייע לאנשים הסובלים ממוגבלות בניידות. על מנת שתוכלו להגן על האינטרסים שלכם בצורה הטובה ביותר בעת הגשת תביעה לקבלת הקצבה, רצוי להיעזר בשירותם של מומחים. חברת "מגן מומחים" הוקמה במטרה להקל על מבוטחי הביטוח הסיעודי ובני משפחותיהם לממש את זכויותיהם הכספיות ומתמחה במימוש זכויות סיעודיות, תביעות ביטוח סיעודי פרטי ועוד.

מידע נוסף

ביטוח סיעודי  | קצבת סיעוד | מימוש זכויות | כפל ביטוחים סיעודיים

לבדיקת זכאות חינם - השאירו פרטים:

מגן - נלחמים בשבילך

חברת "מגן מומחים" בעלת ניסיון עשיר וידע מקצועי במימוש זכויות סיעודיות והגשת תביעות סיעוד אל מול חברות הביטוח הפרטיות. מעוניינים להגיש תביעה למימוש הביטוח הסיעודי?
צרו איתנו קשר ...

צור קשר
לבדיקת זכאות ללא עלות
השאירו פרטים:
תוכן עניינים:

מידע מקצועי

פרסומים אחרונים

נגישות

לבדיקת זכאות ללא עלות

מגיע לכם לקבל את הטוב ביותר בסיוע צוות המומחים של מגן