גמלת סיעוד רמה 3

מהי גמלת סיעוד?

גמלת סיעוד היא קצבה כספית שניתנת על ידי הביטוח הלאומי ומתוקף חוק הביטוח הלאומי (נחקק בשנת 1982 והופעל באפריל 1988) במטרה לאפשר לכל תושב ישראל שהגיע לגיל פרישה ושעומד במספר תנאים (פירוט בהמשך) להמשיך לחיות בקהילה. החוק תקף הן לכל המבוטחים בביטוחי הזקנה וקצבאות השאירים לרבות עקרות בית וכן לעולם חדשים (גם אם אינם מבוטחים בביטוחי הזקנה).

גמלת סיעוד רמה 3

קצבת סיעוד רמה 3 ניתנת לכל מי שצבר בין 5 לבין 6 נקודות תלות במבחן הערכת הכשירות, ומקנה זכאות ל-17 שעות טיפול שבועיות בבית, או 14 שעות שבועיות למי שמעסיק עובד זר.

ניתן להחליף עד שש שעות טיפול בקצבה כספית:

 • עד ארבע שעות בעלות של 819 ₪
 • ועד שש שעות בעלות של 1,229 ₪

דוגמאות לגמלת סיעוד ברמה 3

את גמלת הסיעוד ניתן להמיר ליחידות שירות בתשלום כספי, כאשר ערכה של כל יחידה עומד על 204.7 ₪ . ניתן לשלב בין שירותים שונים שניתנים בבית או מחוצה לו לבין קבלת קצבה כספית בשיעור שנע מ 204.7 ₪ – 819 ₪ (בתעריף של עד ארבע שעות) וכן בשיעור שנע בין 204.7 – 1,229 ₪ (בתעריף של שש שעות) את יתרת השעות ניתן לחלק לשירותי כביסה עד הבית, פעילות חברתית במרכז יום באזור המגורים, אספקת מוצרי ספיגה חד-פעמיים מותאמים למבוגרים ושירותי קריאה לעזרה באמצעות לחצן מצוקה.

נוסף לכך מי שמעסיק מטפל צמוד ולכל הפחות בהיקף של 12 שעות ביום ושישה ימים בשבוע זכאי לקבל את הקצבה במלואה ככסף – אם הוא מעסיקו הישיר של המטפל או לקבל את גמלת הסיעוד ולשלב את שירותי הסיעוד מתוך סל האפשרויות של הביטוח הלאומי.

תקציב חודשי לקצבת סיעוד על פי רמות

התקציב החודשי נקבע על פי מבחן ההכנסות עד 10,551 ₪ – ליחיד תינתן גמלה מלאה – 3,479.9 ₪. בין 10,551 ₪ – 15,826 ₪ – ליחיד תינתן גמלה מופחתת בשיעור של 50%  כלומר – 1,739.95 ₪ מעל 15,826 ₪ – היחיד אינו זכאי לגמלה.

זוגות עם הכנסה של  15,826 ₪ זכאים לגמלה מלאה – 6,959.8 ₪  הכנסה זוגית בטווח שנע בין 15,826 ₪ – 23,739.75 ₪ מזכה במחצית סכום הגמלה – 3,479.9 ש"ח ואילו הכנסה הגבוהה מ -23,739.75 ₪ – אינה מזכה בגמלה.

הנתונים נכונים לינואר 2021

כיצד נקבע גובה הגמלה

בהתאם לממצאי הבדיקה במבחן התלות (ADL) , עמידה בתנאי ההכנסות ושקלול מסמכי התביעה והאישורים הנלווים.

הקשיים שבהוכחת רמת הסיעוד

מבוטחים רבים נתקלים בקשיים בהוכחת רמת הסיעוד בהיבט המנהלי – בהיבט מילוי הטופס ואיסוף המסמכים הנלווים לתביעה, והן בהיבט המעשי – כאשר עליהם לעבור את מבחן התלות שמטרתו להעריך את רמת הנזקקות לסיוע מהזולת. במקרה הראשון הם עשויים לדחות את הגשת התביעה או להגיש תביעה עם מסמכים חסרים שתידחה על ידי הביטוח הלאומי, ובמקרה השני הם עלולים להיבהל ממעמד הבדיקה ולהציג מצג בו הם מתפקדים ברמה מסוימת שאינה תואמת את מציאות חייהם – שעלולה להביא לכך כי הרמה שתיקבע להם לא תשקף את היקף הסיוע לו הם נזקקים או תביא לדחיית התביעה.

למי זה מתאים?

הזכאים לקבלת גמלת סיעוד בדרגה אחד הם כל מי שצבר ניתנת לכל מי שצבר בין 5 לבין 6 נקודות במבחן הערכת התלות.

תביעה לגמלת סיעוד

הגשת תביעה בגמלת סיעוד ניתנת בכפוף לעמידה בתנאים אלו:

 • כל מי שהגיע לגיל פרישה – נשים מגיל 62 וגברים מגיל 65.
 • תושבי ישראל
 • מגורים בקהילה – בית, דיור מוגן (מחלקות לעצמאים או לתשושים) בית אבות (מחלקות תמיכה).
 • רף הכנסה מסוים – יפורט בהמשך
 • תוצאות מבחן הערכת כשירות רפואית (ADL) לבחינת תלות האדם בזולתו.
 • אי קבלת קצבאות מקבילות – שירותים מיוחדים (שר"ם), קבצה מיוחדת לנפגעי עבודה בדרגת נכות גבוהה, הטבות כספיות ממשרד הביטחון (עזרה לזולת מטעמים רפואיים ועזרה לזולת לבני משפחות חללים, מלווה ומשמרות)

כל עוד תנאים אלו מתקיימים ניתן להגיש את תביעת גמלת הסיעוד באופן מקוון או באופן ידני.

כיצד ניתן להגיש את תביעת גמלת הסיעוד?

כפי שציינו, ניתן להגיש את התביעה בשתי דרכים – האחת באופן מקוון על ידי מילוי טופס תביעה לגמלת סיעוד וצירוף מסמכים נלווים המוכיחים את מקרה הביטוח והשני באמצעות הדפסת טופסי התביעה, צירוף מסמכים והנחתם בתיבה ייעודית לנושאי סיעוד בסניף הביטוח הלאומי בקרבת מקום המגורים. את טופס התביעה תוכלו להוריד בקישור זה.

בין אם בחרתם להגיש את התביעה בדרך מקוונת או בדרך הישירה עליכם לצרף אליה מסמכים אלו:

 • תמצית התיק הרפואי שכולל אבחנות ותרופות חתום על ידי רופא או על ידי אחות מקופת החולים.
 • אישורים נלווים – אישורי הכנסות, מקורות הכנסה וטופס 106, אישורי הוצאות קבועות, אישורי ביטוח סיעודי פרטי, אישורי רנטה, אישורים מבית האבות או מהדיור המוגן המעידים, כי אתם מתגוררים במחלקות לעצמאים או לתשושים, אישורי אפוטרופוס ואישור השתתפות עצמית אם מתגוררים במוסד או בבית אבות.
 • סיכום אשפוז – אם מגיש התביעה התאשפז במהלך שלושת החודשים שקדמו להגשת התביעה.
 • כתב ויתור על סודיות רפואית – ניתן למילוי גם באופן מקוון.
 • אבחונים מטעם רופאים מקצועיים לרבות גריאטר או פסיכוגריאטר – אם ישנה ירידה ברמה הקוגניטיבית.
 • ניתן להוסיף מידע רפואי נוסף חתום על ידי גורם מטפל בקהילה (רופא או אחות) – רשות בלבד.

לבדיקת זכאות חינם - השאירו פרטים:

מגן - נלחמים בשבילך

חברת "מגן מומחים" בעלת ניסיון עשיר וידע מקצועי במימוש זכויות סיעודיות והגשת תביעות סיעוד אל מול חברות הביטוח הפרטיות. מעוניינים להגיש תביעה למימוש הביטוח הסיעודי?
צרו איתנו קשר ...

צור קשר
לבדיקת זכאות ללא עלות
השאירו פרטים:

מידע מקצועי

פרסומים אחרונים

תוכן עניינים:
נגישות

לבדיקת זכאות ללא עלות

מגיע לכם לקבל את הטוב ביותר בסיוע צוות המומחים של מגן