מכרזים לפוליסות סיעוד בקופות החולים

מה חשוב לדעת על המכרזים אותם מקיימות קופות החולים אל מול חברות הביטוח השונות בתחום הביטוח הסיעודי וכיצד מכרזים אלו משפיעים על טיב השירות כלפי ציבור המבוטחים? על כך ועוד בכתבה שלפניכם.

במהלך שנת 2017 נכנסה לתוקפה הרפורמה בביטוחים הסיעודיים המשווקים באמצעות קופות החולים. רפורמה זו נועדה להגביר את התחרות בין קופות החולים המשווקות וחברות הביטוח המבטחות בכל הנוגע למחיר הפוליסה ואיכות השירות, ובנוסף, לאפשר לכל אחד ואחת מאיתנו את האפשרות למעבר בין קופות החולים השונים מבלי לוותר על רצף ביטוחי בפוליסת הסיעוד הקיימת באמצעות קופת החולים אותה אנו מעוניינים לעזוב.

עם החלת הרפורמה, קופות החולים החלו לשווק ביטוחי סיעוד קולקטיביים אחידים במסגרתם תנאי הפוליסה והכיסויים הביטוחיים הינם אחידים לכלל המבוטחים של כל קופות החולים. בעקבות כך, קופות החולים השונות החלו בקיומם של מכרזים לצורך בחירתן באחת מחברות הביטוח. מכיוון שמטרת הרפורמה הייתה לעודד את התחרות בכל הנוגע לאיכות השירות, מדד שביעות רצון היווה את אחד מהפרמטרים המרכזיים בהליכי המכרזים של קופות החולים.

נכון להיום (סוף שנת 2020), רשימת חברות הביטוח המבטחות את חברי קופות החולים השונות היא כדלקמן: חברת הביטוח הראל היא החברה המבטחת של ביטוח סיעודי כללית, חברת הביטוח הפניקס היא החברה המבטחת של ביטוח סיעודי מכבי, חברת הביטוח מנורה מבטחים היא החברה המבטחת של ביטוח סיעודי מאוחדת ושל ביטוח סיעודי לאומית.

כיצד שינוי הגופים המבטחים של קופות החולים משפיעים עלינו?

על פי עיקרי הרפורמה בתחום הביטוחים הסיעודיים המשווקים באמצעות קופות החולים, כל אדם המבוטח בביטוח סיעודי קבוצתי בקופת חולים אחת, רשאי לעבור לקופות חולים אחרת תוך שמירה על מלוא הזכויות הביטוחיות, וכל זאת מבלי להידרש לעבור בדיקה רפואית נוספת בעת המעבר. יחד עם זאת, חשוב לציין שמהעבר בין פוליסת סיעוד קיימת לפוליסת סיעוד בקופת החולים החדשה, אינו מתבצע באופן אוטומאטי והמבוטח נדרש להציג אישור בכתב לכך שהיה מבוטח בביטוח סיעודי בקופה אותה הוא עזב, וזאת תוך פרק זמן של עד 180 יום.

על פניו, עיקרי הרפורמה נועדו להטיב עם ציבור המבוטחים, אך על פי רוב קיים מכשול הבא לידי ביטוי בעיקר בעת הגשת תביעת ביטוח, כאשר כל חברת ביטוח מנסה להעביר את האחריות לחברה השנייה, כאשר חברות הביטוח מתייחסות למועדים אחרים בכל הנוגע לקביעת מועד קרות מקרה הביטוח.  על מנת להימנע ממצבים אלו, אנו ממליצים לכם לבצע בדיקה מקדימה (טרם הגשת התביעה) בכל הנוגע לזהותה של החברה המבטחת בקופות החולים בה הייתם חברים מעמד ההצטרפות לביטוח ובנוגע לזהותה של החברה המבטחת בקופות החולים בה הייתם חברים בעת קרות מקרה הביטוח. כמו כן, חשוב ומומלץ להסתייע בגורמי מקצוע המתמחים במתן שירותים לצרכי ניהול תביעות ביטוח סיעודי ומימוש זכויות ביטוחיות בתחום הסיעוד.

לבדיקת זכאות חינם - השאירו פרטים:

מגן - נלחמים בשבילך

חברת "מגן מומחים" בעלת ניסיון עשיר וידע מקצועי במימוש זכויות סיעודיות והגשת תביעות סיעוד אל מול חברות הביטוח הפרטיות. מעוניינים להגיש תביעה למימוש הביטוח הסיעודי?
צרו איתנו קשר ...

צור קשר
לבדיקת זכאות ללא עלות
השאירו פרטים:
תוכן עניינים:

פרסומים אחרונים

נגישות

לבדיקת זכאות לקבלת קצבת סיעוד

השאירו פרטים ונשוב אליכם בהקדם האפשרי